Skärgård

Vår rekryteringsprocess

Vi har ett brett utbud av yrken och så här arbetar vi med vår rekrytering.

Att skriva en tydlig ansökan

Ett tips är att läsa annonsen noga. En tydlig ansökan gör det lättare för oss att bedöma dina kvalifikationer på ett rättvist sätt. Beskriv de kvalifikationer du har som är relevanta för tjänsten extra tydligt i din ansökan. Det finns många jobbsökarsidor som tipsar om hur du skriver en bra ansökan.

Urval kandidater

Vi bedömer först dina kvalifikationer som är utbildning, erfarenhet och kunskaper. Vi bedömer sedan om du har de personliga förmågor som krävs för arbetet, exempelvis att vara "strukturerad" eller "serviceinriktad". Vilka kvalifikationer och personliga förmågor vi bedömer beror på vilken tjänst du sökt.

För varje tjänst tar vi fram en kravprofil som beskriver vilka kvalifikationer och personliga förmågor som är viktigast för tjänsten. Metoden vi använder kallas kompetensbaserad rekrytering. Metoden hjälper oss att arbeta objektivt och fördomsfritt i rekryteringsprocessen.

Kvalifikationerna (utbildning, erfarenhet och kunskaper) bedömer vi första gången när vi väljer ut vilka kandidater som vi kallar till intervju. Dina personliga förmågor kan vi bedöma först när vi träffats vid en intervju.

Vid intervju

Vid intervjun ställer vi frågor med hjälp av en strukturerad intervjuguide. Den innehåller ett antal frågor som vi ber dig svara på. Bland annat får du berätta mer om dina kvalifikationer så att vi får mer information om din utbildning, erfarenhet och dina kunskaper.

Vi ber dig också berätta hur du beter dig i olika situationer på arbetet. Du kommer att få ge exempel på arbetssituationer och berätta hur du hanterat dem. Intervjuer kan ske i flera steg och kan innehålla tester, arbetsprover och personanalys. Först när vi har en huvudkandidat kontaktar vi den sökandes referenter, referenstagningen görs oftast digitalt. Vi kontaktar enbart referenser som den sökande fått godkänna.

Under intervjun får du möjlighet att ställa dina frågor till oss. Det är viktigt att du får bra information om tjänsten och vår organisation så du kan bedöma om detta är rätt tjänst för dig.

Information till dig under rekryteringsprocessen

När du sökt en tjänst får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

Efter sista ansökningsdag och som längst tre veckor därefter får du besked om du blir kallad till intervju. Om du inte blir kallad till intervju inom denna tid har du inte gått vidare i processen. Du är förstås välkommen att söka andra tjänster.

När tjänsten är tillsatt får du ett besked om det. Ibland kan det dröja ett tag.

Om du varit på intervju kontaktar vi dig personligen, oftast via telefon.

Jämlik rekrytering

Ingen ska diskrimineras på någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Extra säkerhet för vissa tjänster

Alla personer som jobbar med barn behöver alltid uppvisa ett giltigt intyg från brottsregistret. Om tjänsten är säkerhetsklassad får slutkandidaten gå igenom en säkerhetsprövning.

Offentlighetsprincipen, behandling av personuppgifter och GDPR

Kommunen är en myndighet. Det innebär att ansökan och andra handlingar du skickar in blir allmänna handlingar. Personuppgifter kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. När du söker en tjänst får du information om vad offentlighetsprincipen innebär, hur vi behandlar dina personuppgifter.

Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef (kontaktuppgifter ser du i annonsen). Du kommer att få lämna samtycke till behandling av dina personuppgifter i samband med ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Sidan uppdaterades den 12 januari 2023