Djurskydd och miljötillsyn

Sköt om dina djur så att de inte ställer till besvär för andra. Tillsynsmyndighet för djurskydd är Länsstyrelsen och för miljötillsyn är det Luleå kommuns miljöavdelning.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskötsel

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvaret för att djur sköts på ett bra sätt. Så om du till exempel misstänker att något djur far illa så ska du kontakta länsstyrelsen.

Miljötillsyn hos djurhållare sker av Luleå kommun

Vissa saker som har med djur att göra sköts av stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun, avdelning miljö och bygg. Vi kommer att fortsätta bedriva miljötillsyn hos djurhållare och titta på saker som avfallshantering, kemikalie-, urin- och gödselhantering.

Vi är tillsynsmyndighet vid tillfällen då djur kan störa människor, genom till exempel skällande, luktstörningar, i allergifrågor och liknande.

Även kravet på tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område är kvar hos oss. De avvägningar som det brukar handla om där gäller oftast just ljud och lukt, till exempel galglada tuppar.

Begrava häst eller sällskapsdjur

Om din häst dör och du vill begrava den så är det kommunen som bedömer om platsen som du tänkt dig är lämplig.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Det krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte räknas som sällskapsdjur.

Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för omkringboende som störs av djuren ifråga,till exempel en tupps glada morgonrevelj.

För hållande av högst fem höns krävs inget tillstånd. Observera, att för en tupp krävs det alltid tillstånd, inom område med detaljplan.  

Sök tillstånd genom att fylla i blanketten:

Sidan uppdaterades den 13 april 2023