Hälsa och boende

Människor ska kunna vistas i allmänna lokaler utan att riskera att bli sjuka av dålig ventilation och tobaksrök eller riskera att få nedsatt hörsel av för höga ljudnivåer. Människor ska inte heller utsättas för hälsorisker i sitt eget hem. Minderåriga ska inte förstöra sin hälsa på grund av rökning.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att se till att miljöbalkens regler gällande hälsoskydd följs.

Vi arbetar med krav på verksamhetsutövare men också förebyggande med information och rådgivning som skriften om Egenkontroll för fastighetsägare Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..


Sidan uppdaterades den 12 juni 2023