Allergi

Fler och fler människor blir allergiska.

Allergi är ett samlingsord för olika former av besvär som blir följden av kontakt med mer eller mindre vanliga ämnen i vår omgivning.

Allergi och annan överkänslighet har mer än fördubblats på de senaste trettio åren. Nästan 40 % av befolkningen mellan 16-84 år anser att de har allergiska besvär. När man tittar på tonåringar så är det hälften som anser att man har allergi.

Allergier orsakar mycket lidande och kostar mycket pengar.

Om du misstänker att du är allergisk och behöver hjälp för att minska dina besvär råder vi dig att kontakta din hälsocentral.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019