Fukt, mögel och lukt

En förutsättning för mögel är fukt och något material som möglet kan växa på t ex trä, smuts. En behaglig temperatur gör också att mögel växer snabbare. Om fukthalten i ett material är nog hög kan mögel börja växa.

Lukt

Det finns många typer av lukter, en del saker luktar gott, andra dåligt. Det är väldigt individuellt hur vi människor upplever dofter. Ofta brukar det heta att något doftar gott och något luktar dåligt. Att någonting stinker betyder så gott som alltid att det luktar riktigt illa, jag har aldrig hört någon säga "du stinker gott".

Ifall det luktar eller stinker illa i din bostad kan det bero på många olika saker. Det kan vara någon form av växt av mögel eller jästsvampar någonstans i din bostad. Det kan vara avlopp som luktar, avgaser, sopor, tobaksrök, matos med mera. Ventilationen kan vara dålig vilket gör att våra normala kroppslukter inte vädras ut ur lägenheten på ett bra sätt. För att minska problemen med lukt är en bra ventilation viktigt.

Sidan uppdaterades den 1 oktober 2021