Rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Lagen är en skyddslagstiftning och ska främst skydda barn och unga från att ofrivilligt exponeras för skadlig tobaksrök. Lagen innebär bland annat att du inte får röka på uteserveringar.

Är det bara förbjudet att röka på uteserveringar?

Det har sedan tidigare varit förbjudet att röka på bland annat skolgårdar. Med den nya lagen blir det också förbjudet att röka vid:

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler, butiker och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Inte bara cigaretter

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.


För dig som företagare

Du som bedriver en verksamhet som omfattas av rökförbudet är skyldig att genom skyltning informera dina gäster om att det råder förbud mot rökning på platsen.

Rökare får inte hänvisas till en plats där du tillåter rökning, det får heller inte finnas någon form av kärl eller liknande som uppmanar till rökning.

Vid klagomål från besökare ska du hantera dessa på lämpligaste sättet, exempelvis genom att informera, tillsägelse om så är befogat eller muntligen avvisa rökaren. Befogenhet att fysiskt avvisa en person har endast polis eller den av polis utsedda ordningsvakten.

Rökrum

Om en restaurang eller ett serveringsställe verkligen vill kunna erbjuda kunderna rökning, går det att inrätta speciella rökrum. Mer information om dessa hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida om rökfria miljöer Länk till annan webbplats..

Det kan krävas bygglov eller bygganmälan för att ordna ventilationen eller andra ändringar för ett rökrum så kontakta stadsbyggnadsförvaltningens byggsektion innan du börjar bygga!


Om du säljer cigaretter

Efter den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få fortsätta sälja tobak, en ansökan ska göras till miljö och byggavdelningen på Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning.
Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste
senast 1 november 2019 ansöka om tillstånd.

Behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslig belastning. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis
Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Övergångsregler

 • Från den 1 juli 2019 ska antalet portioner i snusdosorna vara minst 20 stycken. Om ett försäljningsställe har snusdosor som tillverkats före 1 juli, med färre än 20 stycken portioner, får du sälja dessa till och med 31 december 2019.
 • Vid ansökan om tillstånd ska varje försäljningsställe bifoga ett för verksamheten,
  anpassat egenkontrollprogram över tobaken.
 • Ansökningsperioden är 1 juli-31 oktober 2019 för befintliga försäljningsställen.
 • Med den nya lagen kommer tobaksprodukter få en spårbarhet- och säkerhetsmärkning. Från 20 maj 2019 ska märkningen finnas på cigaretter och rulltobak. Övriga tobaksvaror ska ha denna spårbarhet- och säkerhetsmärkning senast 20 maj 2024.

Sidan uppdaterades den 15 februari 2022