Grävskopor-i-arbete

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en aktuell karta oftast i skala 1:500 över en fastighet som redovisar fastighetens exakta gränser och byggrätt enligt den gällande detaljplanen.

Att tänka på!
Tänk på att det finns risk för skalfel när du skriver ut kartan själv. Kontrollera alltid mot skalstocken för att upptäcka eventuella fel. Kontrollera också så att symboler och teckensnitt ser rätt ut innan du skickar in situationsplanen till miljö- och byggnadsnämnden.

Återställ
Taxa för nybyggnadskarta
Återställ
Behöver jag en nybyggnadskarta?
Återställ
Vad är en nybyggnadskarta?