Utstakning och lägeskontroll

Plan- och bygglagen anger att byggnader vid behov ska stakas ut  och detta ska utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar eller dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Återställ
Hur lång tid tar det?
Återställ
Vad kostar det?
Återställ
Vad har byggherren för ansvar?
Återställ
När krävs utstakning eller lägeskontroll?
Återställ
Vem får utföra utstakning?
Återställ
Vad ska redovisningen av utstakningen innehålla?