Klimatsmart mat

Den största delen av hushållens klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Det beror till stor del på att vi äter mycket kött och mejeriprodukter i Sverige. Utsläppen från livsmedel har ökat med 20 procent sedan 1990.

Det finns flera faktorer som påverkar hur miljövänlig och hållbar maten är, men i detta stycke tar vi endast upp energi- och klimatpåverkan. Inom livsmedelsproduktionen används stora mängder fossila bränslen, bland annat som drivmedel i traktorer, för transporter av varor, för torkning av spannmål och för tillverkning av konstgödsel. De riktigt stora utsläppen kommer dock från andra processer i jordbruket och utgörs av metangas och lustgas. Metan bildas i idisslarnas magar och lustgas bildas i jorden genom biologiska processer. Att lustgasutsläppen blir stora beror på de stora mängder kväve som tillförs marken i form av konstgödsel, växtrester och stallgödsel.

Ät mer grönsaker och mindre kött

Konsumtion av kött tär mycket på miljön då det krävs stora mängder foder, vatten och energi att producera. Stora mängder av den energi som djuren får i form av foder går förlorad i djurens metabolism. Exempelvis krävs cirka 7 kg foder i grisproduktionen för att producera 1 kg griskött, vilket innebär att alla utsläpp från produktionen av fodret koncentreras på 1 kg kött. Till detta kommer växthusgasutsläpp från gödsel och i idisslarnas fall stora mängder av växthusgasen metan från fodersmältningen. Olika djurslag är olika bra på att omvandla foder till kött. Bäst är fisk och kyckling, följt av gris, lamm och nöt.

Animaliska produkter (såsom kött, mjölkprodukter och ägg) står för 20 procent av de globala växthusgasutsläppen. I Sverige har konsumtionen av kött ökat med 50 procent sedan 1990 och vi äter nu i snitt ungefär 50 kg kött per person och år. Att byta ut en eller ett par kötträtter i veckan är en bra början och bidrar till minskad klimatpåverkan. Idag finns det många vegetariska produkter som påminner om kött men som har mindre påverkan på miljön. Kanske är du också en person som klassar sig som flexitarian – det vill säga en person som medvetet minskar sin konsumtion av kött utan att avstå helt?

Minska matsvinnet

Förutom att äta mer vegetariskt är det viktigt att sluta slänga så mycket mat som vi gör idag. Hushållen står faktiskt för den största delen av matsvinnet och i snitt slänger varje svensk 80 kg mat per år. En rapport från Jord­bruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket visar att vi kan halvera utsläppen från vår livsmedelskonsumtion om vi blir bättre på att äta upp all mat vi köper. 

Bra länkar

Källa: Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsområdet

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023