Djurhållning inom detaljplanelagt område

Det krävs särskilt tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Observera att höns och tupp, som vistas utomhus, inte räknas som sällskapsdjur.

Anledningen till att det krävs tillstånd är att det i vissa fall kan bli besvär för omkringboende som störs av djuren ifråga, t ex en tupps glada morgonrevelj.

För hållande av högst fem höns krävs inget tillstånd. Observera, att för en tupp krävs det alltid tillstånd, inom område med detaljplan.  

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023