Välkommen till namntävlingen!

Lämna förslag på vad Luleå kommuns nya förvaltningshus ska heta.

Vad ska det nya förvaltningshuset heta?

Det nya förvaltningshuset, i kvarteret Mården på Timmermansgatan i centrum, kommer att tas i bruk i slutet av 2023. Det innebär ny hemvist för fyra förvaltningar; socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt delar av kommunstaben. Sammanlagt ungefär 540 medarbetare.

Den nya servicepunkten kommer att erbjuda dig personlig hjälp med exempelvis att fylla i ansökningar, lämna uppgifter, boka och hitta rätt tjänsteperson eller verksamhet, göra felanmälningar och mycket annat. För dig som besökare blir det enklare, då du kan uträtta flera ärenden på samma plats.

Tävlingen pågår 2–26 mars 2023.

Priser är presentkort på Kulturens hus: 

1:a pris värde 1 400 kronor 
2:a pris värde 800 kronor 
3:e pris värde 600 kronor 

Juryn består av representanter från verksamheterna. Beslut kan ej överklagas.

Lämna ditt namnförslag här

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Ditt namn och telefonnummer lagras endast under pågående tävling.

Vinnarna kontaktas via telefon.