En leende kille i rullstol och en kille som går bredvid på isbanan i Luleå centrum

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats på 15 000 kronor delas ut varje år till den som har förbättrat folkhälsan och tryggheten för Luleåborna. I januari offentliggör vi vem som får priset.

Kriterier för priset

Den som får oss andra att må bra

Personen som jobbar i lite i det tysta för att vi andra ska må bra. Det är den vi vill uppmärksamma. Hjälp oss att hitta den som gör insatser för andra, gärna barn och unga, utöver sitt vanliga jobb. Det kan vara en person eller en förening.

Hela människan ska må bra

Insatsen kan handla om att bryta ensamhet, få gemenskap, skapa samhörighet, delaktighet och trygghet. Det kan vara att hjälpa andra att bli mer aktiva. Det kan handla om inkludering, att skapa lika förutsättningar och jämställdhet.

Att må bra handlar om att äta bra och röra på sig, men också känna trygghet, vara delaktig och ha inflytande. Det är positivt för hälsan att kunna forma sitt eget liv, navigera sig och ta del av samhället.

Minska skillnaderna

I Luleå ska det finnas lika förutsättningar att ha en bra hälsa oavsett inkomst, kön, ursprung och adress. Idag finns skillnader i hälsa mellan olika grupper och geografiska områden i Luleå. Insatserna som nomineras kan gärna vara sådant som minskar skillnaderna.

Prissumma

Prissumman är 15 000 kronor. Prisutdelning sker på kommunfullmäktige i januari 2023.

Årets insats för trygghet och folkhälsa 2023

Nomineringstiden för årets pris var 24 oktober–13 november 2022. På kommunfullmäktiges möte i januari 2023 offentliggör vi vem som tilldelas priset.

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023