Sociala investeringsmedel

Kommunen har avsatt 4 miljoner kronor per år i en pott för att skapa jämlik hälsa i Luleå.

Projekten ska göra att måendet förbättras för den enskilda och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt.

Kriterier för alla projekt

Alla projekt som får medel ska ge förutsättningar för ökad jämlikhet främst för barn, unga och unga vuxna. Det ska ha fokus på folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, trygghet och eller inkludering. Projektet ska visa kopplingar till Vision Luleå 2040 och kommunens nio övergripande mål och ansökningar ska göras i enlighet med anvisningarna.

Projektbidrag i tre former

1. Sociala investeringsprojekt på lång sikt

Projekten ska pågå 1-3 år och projektbidrag kan ges med max 70 % av kostnaden, upp till 1 miljon kronor per år. Projekten ska göras i samverkan mellan flera aktörer.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kriterier sociala investeringar 2020.pdf Pdf, 124.3 kB. 124.3 kB 2020-01-17 13.57
Mall projektansökan sociala investeringar.docx Word, 40 kB. 40 kB 2020-01-17 13.57
Mall slutrapport sociala investeringar.docx Word, 37 kB. 37 kB 2020-01-17 13.57

2. Folkhälsoinsatser

Projekten ska pågå max ett år, projektbidrag kan ges med max 85 % av kostnaderna och högst 100 000 kronor. Projekten ska göras i samverkan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
kriterier folkhälsoinsatser 2020.pdf Pdf, 124.4 kB. 124.4 kB 2020-01-17 13.57
Mall slutrapport folkhälsoinsatser.docx Word, 36.6 kB. 36.6 kB 2020-01-17 13.57
Mall projektansökan folkhälsoinsatser.docx Word, 39.4 kB. 39.4 kB 2020-01-17 13.57

3. Mindre projekt via kultur- och fritidsförvaltningen

Projektbidrag till föreningar som kan ges med max 15 000 kronor. Läs om kriterier och ansökan på denna sida.

Ansökningstider

Ansökningar tas i regel emot löpande under året och behandlas en gång i månaden. Under 2022 kommer ansökningar dock inte att behandlas mellan maj och juli. Ansökningar som skickas in efter 15 maj 2022 behandlas i augusti 2022.

Ansökan

Ansökningar för Sociala investeringar och Folkhälsoinsatser skickas till kommunstaben@lulea.se.

Kontakt

Ta kontakt med Barbro Müller, barbro.muller@lulea.se eller 0920-45 44 54 för att diskutera projektidén om du arbetar utanför kommunorganisationen och inte har någon direktkontakt med en förvaltning/bolag. Om du arbetar inom kommunen så tar du kontakt med din närmaste chef. Kom ihåg att tidigt förankra projektidén med förvaltningsledningen.

Sidan uppdaterades den 11 april 2022