Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-09

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-01-09

Paragrafer: § 1-2

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén