Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-12

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-12

Paragrafer: §§ 1-11

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-17

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-08

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström