Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-01-18

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-01-18

Paragrafer: § 16 - § 32

Datum när anslaget sätts upp: 2023-01-18

Datum när anslaget tas ned: 2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Protokollet förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson