Anslag: Meddelande om granskningsutlåtande för detaljplan för del av Notviken 4:40 m.fl, Kombiterminalen

De synpunkter som har inkommit under granskningstiden har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av Notivken 4:40 m.fl. Kombiterminalen har överlämnats för politiskt antagande i Stadsbyggnadsnämnden.