Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-22

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-22

Paragrafer: § 11-24

Datum när anslaget sätts upp: 2023-02-28

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén