Anslag: Socialnämnden 2023-02-23

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-02-23

Paragrafer: §§ 25-48 varav §§ 42-48 omfattas av sekretess

Datum när anslaget sätts upp: 2023-02-28

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström