Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-02-28

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-02-28

Paragrafer: §§ 68-69

Datum när anslaget sätts upp: 2023-02-28

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström