Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-03-01

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-01

Paragrafer: §§ 70-80

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-01

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström