Anslag: Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-27

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-02-27

Paragrafer: §§ 23-41

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-09

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli 

Sekreterare: Frida Lundström

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-27 Pdf, 2.9 MB.