Anslag: Kommunfullmäktige 2023-04-24

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-04-24

Paragrafer: §§ 81-98

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-05

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll kommunfullmäktige 2023-04-24 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.