Anslag: Gemensam kost- och servicenämnd 2023-04-28

Instans: Gemensam kost- och servicenämnd

Sammanträdesdatum: 2023-04-28

Paragrafer: § 9 - § 15

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-05

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid fastighets- och serviceförvaltningens stab, Piteå kommun

Sekreterare: Helena Eriksson