Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-05-10

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Paragrafer: §§ 190-214

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-10

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-01

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström