Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 43 Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-11

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-11

Paragrafer: § 43

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-11

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-02

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström