Meddelande om granskningsutlåtande: Detaljplan för del av centrum, del av Innerstaden 2:1, Landsgatan. SBF 2022-228

De synpunkter som har inkommit under granskningstiden på rubricerad detaljplan har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommunens hemsida, www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni inte har möjlighet att ta del av informationen via webbsidan så kan vi skicka en utskrift till er. Hör i så fall av er till Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning via telefon (0920-45 30 00) eller mail (stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se).

Med vänliga hälsningar
Stadsbyggnadsförvaltningen