Anslag: Kommunstyrelsens protokoll 2023-05-08

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-05-08

Paragrafer: §§ 133-179

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-12

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson

Kommunstyrelsens protokoll 2023-05-08 Pdf, 7.8 MB.