Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2023-05-11

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-11

Paragrafer: §§ 47-62

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-16

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström