Anslag: Styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2023-04-04

Instans: Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Sammanträdesdatum: 2023-04-04

Paragrafer: §16-§28

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-05

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-29

Förvaringsplats för protokollet: Förbundschefen Lotta Zetterströms kontor Skeppsbrogatan 6, Luleå

Sekreterare: Lotta Zetterström

LÄNK TILL Word, 94 kB. FIL