Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-05-17

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-17

Paragrafer: §§ 215-217

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-19

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström