Anslag: Kultur- och fritidsnämnen 2023-05-17

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-17

Paragrafer: § 62-80

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-23

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén