Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-05-24

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-24

Paragrafer: §§ 218-248

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-24

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström