Anslag: Omedelbart justerad paragrag § 118 Socialnämnden 2023-05-25

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-25

Paragrafer: § 118

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-25

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström