Anslag: Kommunfullmäktiges protokoll 2023-05-22

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-05-22

Paragrafer: §§ 99-121

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-26

Datum när anslaget tas ned: 2023-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll kommunfullmäktige 2023-05-22 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.