Anslag: Kommunfullmäktige 2023-08-28

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-08-28

Paragrafer: §§ 152-168

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-01

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll kommunfullmäktige 2023-08-28 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.