Anslag: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2023-09-05

Instans: Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-05

Paragrafer: 1-7

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-06

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren