Anslag: Socialnämnden 2023-08-31

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-31

Paragrafer: §§ 138-157

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-06

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström

Länk till Protokoll socialnämnden 2023-08-31 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.