Anslag Styrelsemöte Samordningsförbundet Södra Norr 2023-06-13

Instans: Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Sammanträdesdatum: 2023-06-13

Paragrafer: §29-§42

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-05

Datum när anslaget tas ned: 2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet: Förbundschef Lotta Zetterströms kontor, Skeppsbrogatan 6 i Luleå.

Sekreterare:

Bevisanslag Word, 94 kB.