Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-09-06

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-06

Paragrafer: 44-54

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-08

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-02

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren