Anslag: Gemensam kost- och servicenämnd 2023-09-05

Instans: Gemensam kost- och servicenämnd

Sammanträdesdatum: 2023-09-05

Paragrafer: §§ 16-26

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-11

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid fastighets- och serviceförvaltningens stab, Piteå kommun

Sekreterare: Helena Eriksson