Anslag: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023-09-06

Instans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-06

Paragrafer: § 31-36

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-08

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-02

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare: Arvid Johansson