Meddelande om granskningutlåtande: Detaljplan för del av Svartön 18:17 m fl Luleå Hamn, Victoriahamen

SBF 2022/847

De skrivelser med synpunkter som har inkommit under granskningtiden har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats.

Detaljplanen har lämnats in för politiskt antagande. Beslut om antagande tas av Kommunfullmäktige.