Anslag: Omedelbart justerad paragraf § 222 Upphandling av lösning för säkra meddelanden, fax och videokommunikation

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-11

Paragrafer: § 222

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-11

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli

Sekreterare: Kristina Larsson