Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2023-09-13

Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-13

Paragrafer: §§ 395-420

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-13

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Frida Lundström