Anslag: Infrastruktur- och servicenämnden 2023-09-14

Instans: Infrastruktur- och servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-09-14

Paragrafer: § 110

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-10

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén