Anslag: Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott 2023-09-14

Instans: Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-14

Paragrafer: §§ 43-48

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-15

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-10

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid stadsbyggnadsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén