Anslag: Kommunstyrelsen 2023-09-11

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-09-11

Paragrafer: §§ 242-264, varav § 264 omedelbart justerad

Datum när anslaget sätts upp: 2023-09-18

Datum när anslaget tas ned: 2023-10-10

Förvaringsplats för protokollet: Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli.

Sekreterare: Kristina Larsson

Länk till kommunstyrelsens protokoll 2023-09-11 Pdf, 4.9 MB.