Ärenden till socialnämnden

Den 20 juni behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 22 ärenden. Bland annat ett förslag om uppdaterade riktlinjer för kvalitetsledningssystem, för att säkerställa, upprätthålla och utveckla god kvalitet för Luleå kommuns invånare.

Socialförvaltningens målsättning är att i kontakten med medborgare göra rätt sak utifrån individens behov och förutsättningar. Dessutom att göra det vid rätt tillfälle och på rätt sätt samt jämställt och jämlikt. Ett ledningssystem anger hur socialförvaltningen ska arbeta med den målsättningen, det vill säga att planera, utföra, följa upp och utveckla verksamhetens kvalitet.

Socialnämndens ansvar för att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är fastställt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Systemet är avgörande för att säkerställa god kvalitet inom socialnämndens alla verksamhetsområden.

– Socialnämnden ska erbjuda en god service med god kvalitet, vilket i sin tur bidrar till en högre livskvalitet för Luleå kommuns invånare, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 20 juni 2024

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00
Nina Lind, avdelningschef, HR & Kvalitet, 0920-45 30

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024