Folkhälsa och Coronapandemin

Folkhälsomyndigheten har undersökt hälsokonsekvenser av Coronapandemin.

Sammanfattningsvis visar resultaten att:

  • förutsättningarna för en god och jämlik hälsa har förändrats under pandemin
  • de grupper som redan före pandemin hade förhöjd risk för ohälsa har drabbats mest inom skolan, på arbetsmarknaden och i samhället i stort
  • den allmänna hälsan är fortsatt god, men något fler uppger lätta psykiska besvär
  • fysisk aktivitet har minskat och stillasittande ökat
  • många folkhälsorelevanta insatser har ställts in och ersatts med andra alternativ.

Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemins konsekvenser kan komma att förstärka de ojämlikheter som finns i Sverige.

Sidan uppdaterades den 22 april 2021